Το σχολείο μας συνεργάζεται με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε δύο εγκεκριμένα προγράμματα Erasmus για το σχολικό έτος 2022-2023.

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

1ο πρόγραμμα: Ο τίτλος είναι: «Sign For Change» με κωδικό KA220-SCH -B41888E6 και το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του κέντρου Νοηματικής Γλώσσας που βρίσκεται στην διεύθυνση https://sign4change.eu/. Τελικός σκοπός του προγράμματος είναι η προσαρμογή της καινοτόμας μεθόδου Social Innovation Education της Stimmuli στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των κωφών παιδιών. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί με θετικά αποτελέσματα σε σχολεία τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό. Ένα ενδεικτικό σχετικό πρόγραμμα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://stimmuli.eu/el/project/nemesis/, για όσους θέλουν περαιτέρω ενημέρωση.

 erasmus

2ο πρόγραμμα: Αφορά την τεχνολογία STEM Methodologies in Sign Languages και ο κωδικός του προγράμματος είναι KA2020-SCH-000087039. Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Νοηματικής Γλώσσας στην διεύθυνση: https://stemsil.eu, αναφέρονται βασικές πληροφορίες προς ενημέρωση.

Η περιγραφή των αναμενόμενων τελικών αποτελεσμάτων που θα παράγει το πρόγραμμα είναι τα εξής:

1. Μεθοδολογίες STEM στις Νοηματικές Γλώσσες (STEMSiL)

2.Μαθήματα STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) για τους κωφούς μαθητές/τριες.

ΕΡΑΣΜΟΥΣ

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!