Το σχολείο έλαβε μέρος στον 3ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, στην κατηγορία «Επιτραπέζιο παιχνίδι», με υπεύθυνο την εκπαιδευτικό εικαστικών ΠΕ08. Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος όλοι οι μαθητές/τριες του σχολείου μας, οι οποίοι είχαν την δυνατότητα πρόσβασης με διαμορφωμένο QR Code στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Ποιο συγκεκριμένα ο εν λόγω διαγωνισμός υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) και την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε συνεργασία με την Ομάδα Εκπαιδευτικών για τον Διαγωνισμό Scratch Game.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι «Το μάθημα παιχνίδι» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας (Προσχολικής και Δημοτικής) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολείων της Ομογένειας και της Κύπρου.

Ο κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τα οφέλη της παιχνιδοκεντρικής μάθησης και της συνεργατικής δημιουργικής δραστηριότητας.

Ειδικότεροι στόχοι του διαγωνισμού

  • Εξοικείωση των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών με μεθόδους της παιχνιδοκεντρικής μάθησης (game-based learning) και ανάπτυξη των δεξιοτήτων σχεδιασμού παιχνιδιού (game design), στο ευρύτερο πλαίσιο των ΤΠΕ και των ΜΙΤ Δεξιότητες Τεχνολογίας και Επιστήμης. Μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, προαγωγή ανοικτού περιβάλλοντος για μάθηση μέσω της ανακάλυψης και της δημιουργικής προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων, απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ψηφιακός & τεχνολογικός γραμματισμός, γραμματισμός στα Μέσα (media literacy).
  • Εξοικείωση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών με σύγχρονα μοντέλα και εργαλεία εκπαίδευσης, που βασίζονται στη διευρυμένη προσέγγιση S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), και παράλληλα σύνδεση των μοντέλων αυτών με ευρύτερες θεματικές και μαθησιακά περιεχόμενα (π.χ. ιστορία), ενισχύοντας διαθεματικές και οριζόντιες προσεγγίσεις.
  • Έμπρακτη κατανόηση από τους μαθητές εννοιών μηχανικής, σχεδιασμού, παραγωγής, ανάλυσης αποτελεσμάτων, δοκιμών ελέγχου, σχεδιασμού και υλοποίησης ενός πολύπλευρου έργου (project).
  • Καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας, μέσα από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτότυπων μαθητικών προσεγγίσεων σε θέματα που προκύπτουν από τη διδασκόμενη ύλη, με σκοπό τη δημιουργία παιχνιδιών, επιτραπέζιων και ψηφιακών.
  • Ανάπτυξη και ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της μηχανικής-σχεδιαστικής και υπολογιστικής σκέψης, καθώς και της δημιουργικότητας των μαθητών.
  • Προώθηση του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών ιδεών και πρακτικών διδασκαλίας, για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των μαθητών, μέσα από δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η οργάνωση του χρόνου και κατανομή δραστηριοτήτων.

 ΕΠ2

 ΕΠ3

ΕΠ4

ΕΠ5

ΕΠ6

 

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!