Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 επισκέφτηκε το σχολείο μας η Επιτροπή Νεολαίας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών/τριών με κώφωση και βαρηκοΐα για την προώθηση δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη και την απόδοση των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος της νεολαίας Κωφών και Βαρήκοων.

Η επαφή με την Επιτροπή Νεολαίας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) έδωσε στους μαθητές/τριες μας τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις δράσεις της, να ενδυναμωθούν και να έχουν την μελλοντική υποστήριξη για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

ΟΜΚΕ1

ΟΜΚΕ2

ΟΜΚΕ5

ΟΜΚΕ3

ΟΜΚΕ4

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!