Στο πλαίσιο της Ολυμπιακής Εβδομάδας από 8 έως 12 Μαΐου 2023, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 693/Δ5/04.01.2023 «Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία – 3η Ολυμπιακή εβδομάδα στα Σχολεία» της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ, το σχολείο μας συμμετείχε στις παρακάτω δράσεις:

Α) Διαδικτυακές συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας zoom.

Β) Αθλητικές - κινητικές δραστηριότητες.

Γ) Δημιουργικές Εργασίες Έκφρασης.

Βασικός σκοπός των δράσεων είναι να προσεγγίσουν και να συμπεριλάβουν όλους όσους εμπλέκονται με την αγωγή και την εκπαίδευση, να εμπνεύσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν τους/τις μαθητές/τριες στη διαμόρφωση συμπεριφορών και δεξιοτήτων, οι οποίες εκπορεύονται από το πνεύμα του Ολυμπισμού.

Οι βασικοί άξονες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών είναι:

  • Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες.
  • Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες.
  • Ολυμπιακοί Αγώνες - Αθήνα 2004.
  • Ολυμπιακά Ιδεώδη – ηθικά ζητήματα.

Με βάση τις παραπάνω θεματικές ενότητες το βασικό σύνθημα της Ολυμπιακής Εβδομάδας για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι: «Γνωρίζω τα Ολυμπιακά αθλήματα – μαθαίνω για τη βιωσιμότητα και τον υγιεινό τρόπο να ζεις».

Πιο αναλυτικά υλοποιήθηκαν:

Α) Διαδικτυακές συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας zoom:

  1. Ζωντανή σύνδεση με το Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία.
  2. Ζωντανή σύνδεση με το Ολυμπιακό Μουσείο της Λωζάνης.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί ορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11.01 και η εκπαιδευτικός πληροφορικής ΠΕ86.

Β) Αθλητικές - κινητικές δραστηριότητες:

Την τελευταία ημέρα του προγράμματος στο σχολείο μας διοργανώθηκαν αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις με σύνθημα: «Γνωρίζω τα Ολυμπιακά αθλήματα – μαθαίνω για τη βιωσιμότητα και τον υγιεινό τρόπο να ζεις» από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ΠΕ11.

Στις παραπάνω δράσεις συμμετείχαν όλοι οι μαθητές/τριες με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Γ) Δημιουργικές Εργασίες Έκφρασης:

Μαθητές/τριες με φυσική Ελληνική Νοηματική Γλώσσα του σχολείου μας συμμετείχαν στον Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ποίησης με θέμα: «Ο Ύμνος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας», στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ολυμπιακής Παιδείας για το σχολικό έτος 2022–2023, που διοργάνωσε η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.).

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί ορίστηκαν η εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής ΤΕ16.00 και Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11.01.

ΟΛ1

ΟΛ2

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!