Την Παρασκευή 16/12/2022 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης με σκοπό την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές/τριες του σχολείου με θέμα: "Επιστήμη των αθλημάτων".

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εμπλεχτούν βιωματικά σε διαδραστικά εκθέματα σχεδιασμένα από το «Science Museum» του Λονδίνου, τα οποία τους βοήθησαν να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους και να αναγνωρίσουν την μοναδικότητά τους. 

 

Κύριοι στόχοι: 

Οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση μετά το πέρας της εκπαιδευτικής επίσκεψης:

  • Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους.
  • Να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται την διαφορετικότητα και την ισότητα, (ενσυναίσθηση, αποδοχή και αυτοεκτίμηση).
  • Να κατανοήσουν τη σχέση των ικανοτήτων και των επιδόσεων.
  • Να αποδεχτούν την αγωνιστικότητα, τις ηθικές αξίες και την ευγενή άμιλλα  (συναγωνισμός - ανταγωνισμό).
  • ολ1

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!