Η Εκθεση Εσωτερικής αξιολόγησης αφορά στην αποτίμηση:

(α) της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, και

(β) των επιμέρους Δράσεων, με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τις Ομάδες Δράσης και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύψει σε σχέση με την επίδρασή τους στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο

Διαβάστε στο συνημμένο την σχετική έκθεση του σχολικού έτους 2022-23.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!