Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομία

Τίτλος Προγράμματος«Οι νερό…εξερευνητές!»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ70 του τμήματος ΕΤ1 σε συνεργασία με την Σχολική Νοσηλεύτρια και την εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές:

  • να κατανοήσουν την αξία του νερού
  • να γνωρίσουν τις μορφές του νερού (βλ. υγρό, στέρεο, αέριο)
  • να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού
  • να γνωρίσουν τις ιδιότητες του νερού, οι οποίες το καθιστούν πολύτιμο για το περιβάλλον & τον άνθρωπο
  • να γνωρίσουν τρόπους διαχείρισης & εξοικονόμησης του νερού
  • να καταστούν υπεύθυνοι & ενεργοί πολίτες
  • να αναπτύξουν τη συνεργασία & τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος

Αποτελέσματα:

Κατά τον δεύτερο κύκλο των εργαστηρίων δεξιοτήτων "Φροντίζω το περιβάλλον", το πλαίσιο υλοποίησης του τίτλου "Νερο...εξερευνητές", οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την σημασία της σωστής διαχείρισης νερού το οποίο αποσκοπεί στο να κατανοήσουν τις μορφές του νερού, αλλά και τον κύκλο του.

Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες από όλα τα γνωστικά αντικείμενα (μαθηματικά, γλώσσα, γνωριμία με το περιβάλλον). Παράλληλα δόθηκε η αφορμή για πειράματα για να αντιληφθούν οι μαθητές τις ιδιότητες του νερού. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το πολύτιμο αυτό στοιχείο, τις ιδιότητές του, τις μορφές του και τις μεθόδους εξοικονόμησής του.

nero1

nero2

nero3

nero4

nero5

nero7

nero6

 

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!