Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τίτλος Προγράμματος«Τα δικαιώματα των παιδιών»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ70 του τμήματος ΕΤ1 σε συνεργασία με την Σχολική Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές:

  • να κατανοήσουν τα δικαιώματα τους
  • να αναγνωρίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καθημερινή τους ζωή
  • να μάθουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων παιδιών
  • να αντιληφθούν τη σύνδεση των βασικών αναγκών με τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • να κατανοήσουν τις βασικές Αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού
  • να συνάψουν θετικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους
  • να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους
  • να μάθουν να διεκδικούν εμπράκτως τα δικαιώματα τους.

Αποτελέσματα:

Κατά τον τρίτο κύκλο των εργαστηρίων δεξιοτήτων "Ανθρώπινα Δικαιώματα", στο πλαίσιο έχει τίτλο: "Τα δικαιώματα των παιδιών" οι μαθητές διαπραγματεύτηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, όπως την ενσυναίσθηση, τον αλληλοσεβασμό και σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη συνεργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απόψεις και σκέψεις εκφράστηκαν, στην ολομέλεια της τάξης και τα παιδιά ανέφεραν "Είμαι παιδί.. Έχω δικαίωμα.." ζωγραφίζοντας τι πιστεύουν ότι χρειάζεται ο εαυτός του για να ζήσει. Στη συνέχεια τις συζητήσαμε με τα παιδιά. Σε όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων τα παιδιά ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας και αλληλεγγύης, φιλίας και αλληλοβοήθειας, σεβασμό στα συναισθήματα των άλλων, αναγνώριση της διαφορετικότητας και ενσυναίσθηση.

dikpaid1

dikpaid2

dikpaid3

dikpaid4

dikpaid5

 

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!