Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Ψυχική και Συναισθηματική υγεία - Πρόληψη

Τίτλος Προγράμματος«Εγώ & Εσύ : Δυναμώνουμε Μαζί»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ2 σε συνεργασία με την Ψυχολόγο και την Λογοθεραπεύτρια.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές να:

  • αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους
  • αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων
  • χρησιμοποιούν θετικές φράσεις
  • υιοθετήσουν την Νοοτροπία ανάπτυξης
  • βοηθούν και να υποστηρίζουν τους άλλους
  • γνωρίσουν τις έννοιες της αυτοπειθαρχίας και τη διαχείριση συγκρούσεων

 Αποτελέσματα:

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο περιεχόμενο και στη μεθοδολογία, ενεργοποιήθηκαν περισσότερο στην ομάδα, αφιέρωσαν χρόνο στην κατασκευή του υλικού , συμμετείχαν ενεργά, δεν εγκατέλειψαν και αναλάμβαναν πρωτοβουλίες. Παρατηρήθηκε πως ενίσχυαν ο ένας τον άλλον όταν κάποιος δυσκολεύονταν. Επίσης, ενισχύθηκαν οι φιλικοί δεσμοί μεταξύ τους.

ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ

ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ1

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!