Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Φυσικές Καταστροφές

Τίτλος Προγράμματος«Προστατεύω τον εαυτό μου»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ2 σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές να:

  • ενημερωθούν για τις φυσικές καταστροφές
  • αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις αιτίες που τις δημιουργούν
  • μάθουν τρόπους αυτοπροστασίας και να ενημερώσουν τους οικείους τους για σχεδιασμό του πλάνου δράσης τους

 Αποτελέσματα:

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο περιεχόμενο και στη μεθοδολογία, ενεργοποιήθηκαν περισσότερο στην ομάδα, αφιέρωσαν χρόνο στην κατασκευή του υλικού , συμμετείχαν ενεργά, δεν εγκατέλειψαν και αναλάμβαναν πρωτοβουλίες. Απέκτησαν την απαιτούμενη γνώση σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, την αυτοπροστασία και την ευαισθητοποίηση.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ1

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!