Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα

Τίτλος Προγράμματος«Εγώ και οι άλλοι»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ2 σε συνεργασία με την Ψυχολόγο και την Λογοθεραπεύτρια.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές να:

  • ερμηνεύουν και αναδεικνύουν τα οφέλη της διαφορετικότητας
  • αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και αλληλεγγύης
  • αναγνωρίζουν τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις
  • εξοικειώνονται με διαφορετικά φυσικά και φυλετικά χαρακτηριστικά
  • διαχειρίζονται συγκρουσιακές καταστάσεις,
  • εντοπίζουν μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές
  • αντιλαμβάνονται τον χαρακτήρα της ταυτότητας

 Αποτελέσματα:

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο περιεχόμενο και στη μεθοδολογία, ενεργοποιήθηκαν περισσότερο στην ομάδα, αφιέρωσαν χρόνο στην κατασκευή του υλικού , συμμετείχαν ενεργά, δεν εγκατέλειψαν και αναλάμβαναν πρωτοβουλίες. Παρατηρήθηκε στο διάλειμμα πως άρχιζαν να παίζουν περισσότερα παιδιά μέσα στην ομάδα, οι συγκρούσεις επιλύονταν γρήγορα και ο καθένας έκανε προσπάθειες για να ενσωματώνει κάποιον/α συμμαθητή/ συμμαθήτρια στο παιχνίδι.

ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ1

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!