Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

Τίτλος Προγράμματος«Η φιλία»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ3 σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Μουσικής Αγωγής, την Λογοθεραπεύτρια και την Ψυχολόγο.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές να είναι ικανοί:

  • Να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων
  • Να ενισχύσουν την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση
  • Να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων
  • Να ενισχύσουν την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση
  • Να καλλιεργήσουν την αίσθηση του «ανήκειν» και του κοινού σκοπού στο σχολικό περιβάλλον
  • Να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους

 Αποτελέσματα:

Οι μαθητές αντιλήφθηκαν και κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των άλλων σε μία κατάσταση πέραν των δικών τους. Κατανόησαν ότι υπάρχουν αρνητικά και θετικά συναισθήματα και αποθεκτοί τρόποι έκφρασης και συζήτησης για αυτά. Έμαθαν να να δέχονται την άποψη των άλλων. Εκτίμησαν την συνεργασία και την ανάγκη για αποδοχή όλων.

ΦΙΛΙΑ1

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!