Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Κλιματική αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία

Τίτλος Προγράμματος«Την Ενέργειά μου Πίσω, Παρακαλώ!»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ3 σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Μουσικής Αγωγής

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές να είναι ικανοί:

  • Να κατανοούν την έννοια της ενέργειας και τις μορφές της,
  • Να υπολογίζουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα
  • Να αναπτύσσουν την «ενεργειακή» και «περιβαλλοντική» τους συνείδηση
  • Να αναγνωρίζουν τη σημασία της αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα
  • Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση

 Αποτελέσματα:

Οι μαθητές έμαθαν πως παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια και πως κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς ρεύμα! Στην συνέχεια έμαθαν για όλους τους άλλους τρόπους παραγωγής ενέργειας και τα θετικά τους στοιχεία. Τέλος έμαθαν πως μπορούμε με απλές κινήσεις όλοι, από το σπίτι μας να βοηθήσουμε στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ1

ΕΝΕΡΓΕΙΑ2

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!