Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Κοινωνική Ευθύνη - Εθελοντισμός και διαμεσολάβηση

Τίτλος Προγράμματος«Γινόμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι. Μαζί μπορούμε».

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ3.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές να είναι ικανοί:

  • Να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία
  • Να κατανοήσουν το χτίσιμο σχέσεων,
  • Να αποκτήσουν κοινωνική επικοινωνία, αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα.
  • Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη
  • να βελτιώσουν την μεταξύ τους επικοινωνία
  • Να αναπτύξουν την δημιουργική συνεργασία σε ομάδες συνομηλίκων

 Αποτελέσματα:

Οι μαθητές αναγνώρισαν τις ομάδες τι κοινωνίας και ξεχώρισαν τους κανόνες που τις διέπουν. Κατανόησαν γιατί ο άνθρωπος σαν είδος χρειάζεται τις ομάδες για να επιβιώσει και γιατί είναι απαραίτητοι οι κανόνες σε αυτές.

ΜΑΖΙ1

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!