Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Stem - Εκπαιδευτική ρομποτική

Τίτλος Προγράμματος«Η Σχολική τάξη συναντά τον επιστήμονα».

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ3.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές να είναι ικανοί:

  • Να αντιλαμβάνονται στον κόσμο της Επιστήμης
  • Να κατανοούν κάποιες μεθόδους που χρησιμοποιούν στην Επιστήμη
  • Να καλλιεργούν τις διαισθητικές τους δεξιότητες
  • Να ενεργούν πειραματικά
  • Να ενεργούν με πραγματικά ή ψηφιακά αντικείμενα

 Αποτελέσματα:

Οι μαθητές με απλές κατασκευές ή πειράματα έγινα επιστήμονες αναπαρέστησαν τις φυσικές καταστροφές.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ2

 

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!