Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Ανακύκλωση

Τίτλος Προγράμματος«Καθαρές Θάλασσες», «Θάλασσες χωρίς πλαστικά».

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ4 σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Θεατρικής Αγωγής και Εικαστικών.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές:

  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές αιτίες της ρύπανσης των θαλασσών.
  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων στη θαλάσσια ζωή.
  • να γνωρίσουν τα ζώα που απειλούνται να εξαφανιστούν λόγω της ρύπανσης των θαλασσών.
  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ποιες συμπεριφορές της καθημερινής ζωής που συμβάλλουν στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων.
  • να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης στην καθημερινή τους ζωή.
  • να μάθουν να διαχωρίζουν τα είδη των ανακυκλώσιμων υλικών.

 Αποτελέσματα:

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εργάστηκαν ομαδικά και μέσα από συζήτηση μπόρεσαν να κατανοήσουν ότι τα πλαστικά που πετάνε οι άνθρωποι στη θάλασσα καταλήγουν στο στομάχι των ζώων με αποτέλεσμα να τους κάνουν κακό. Επομένως, αντιλήφθηκαν τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων στη θαλάσσια ζωή αλλά και ότι τα ζώα απειλούνται να εξαφανιστούν λόγω της ρύπανσης των θαλασσών.

Θάλασσες χωρίς πλαστικά1

Θάλασσες χωρίς πλαστικά2

Θάλασσες χωρίς πλαστικά3

Θάλασσες χωρίς πλαστικά4

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!