Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Γνωρίζουμε την Ελλάδα.

Τίτλος Προγράμματος«Ας γνωρίσουμε τον τόπο καταγωγής μας».

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ4 σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Μουσικής Αγωγής.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές:

  • να εμβαθύνουν στις θεματικές της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού και της δημοκρατικής παιδείας.
  • να αναπτύξουν τη «δημοκρατική ικανότητα», τη δυνατότητα κινητοποίησης (δεξιοτήτων, αξιών, στάσεων, γνώσεων, κατανόησης).
  • να πληροφορηθούν και να γνωρίσουν τον τόπο καταγωγής των συμμαθητών τους.
  • να γνωρίσουν τη γεωμορφολογία του τόπου καταγωγής τους, προιόντα, ήθη και έθιμα, ιστορικά γεγονότα, κλίμα. Να βρουν σχετικές φωτογραφίες, έντυπες ή ψηφιακές.
  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ότι η γαστρονομία, η μουσική και οι χοροί αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ταυτότητας ενός τόπου.

 Αποτελέσματα:

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία στο παίξιμο του επιτραπέζιου παιχνιδιού, έδειξαν ενδιαφέρον για να μάθουν πράγματα για την Ελλάδα και στο τέλος των δραστηριοτήτων ήταν σε θέση να κατανοούν τόσο τη χώρα στην οποία ζούμε αλλά και το ότι η γαστρονομία της Ελλάδας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της.

Ας γνωρίσουμε τον τόπο καταγωγής μας1

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!