Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Φυσικές Καταστροφές , Πολιτική Προστασία

Τίτλος Προγράμματος«Η φωτιά σε αφορά. Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε γύρω σου».

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ5.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές :

  • να γνωρίσουν τα αίτια των δασικών πυρκαγιών.
  • να κατανοήσουν τη σημασία πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.
  • να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών.
  • να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των δασικών πυρκαγιών.
  • να ευαισθητοποιηθούν για το ζήτημα των πυρκαγιών.

Αποτελέσματα:      

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για να ανταποκριθούν στο περιεχόμενο του θεματικού κύκλου. Σε ομαδικό πλαίσιο συνεργάστηκαν αρμονικά και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον . Ο θεματικός κύκλος αποτέλεσε πηγή δημιουργίας και ουσιαστικής γνώσης. Ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο και κατείχαν ενεργητικό ρόλο σε όλη την εξέλιξη ου εργαστηρίου. Απέκτησαν γνώσεις σχετικές με τις δασικές πυρκαγιές και τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία των δασών .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ9

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ11

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ12

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ13

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!