Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Εθελοντισμός Διαμεσολάβηση.

Τίτλος Προγράμματος«Νοιάζομαι και Δρω».

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ5.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές :

  • να καλλιεργήσουν την έννοια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης
  • να κατανοήσουν τις έννοιες και τις αξίες του εθελοντισμού
  • να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του εθελοντή
  • να αντιληφθούν την σύνδεση του εθελοντισμού με τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Αποτελέσματα:      

Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι ‘ αυτή τη θεματική ενότητα και ανταποκρίθηκαν στο περιεχοχόμενο και στην μεθοδολογία. Εργάστηκαν σε ομαδικό πλαίσιο, αλληλεπίδρασαν, πήραν πρωτοβουλίες και συνεργάστηκαν . Απέκτησαν γνώσεις σχετικές με τον εθελοντισμό και την κοινωνική εμβέλεια του όρου.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ5

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ6

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ7

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ1

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!