Θέμα : STEM – Eκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος : « Εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης διαδικτύου »

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα :

 Οι μαθητές :

  • να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την ασφαλή χρήσης του διαδικτύου.
  • να κατανοήσουν τον τρόπο που θα γίνουν υπεύθυνη ψηφιακοί πολίτες.
  • να μάθουν να προστατεύονται στον ψηφιακό κόσμο.
  • να χρησιμοποιούν την κριτική τους σκέψη για να προστατεύονται στο διαδίκτυο

 

ΡΟΜΠ1

ΡΟΜΠ2

ΡΟΜΠ3

 

ΡΟΜΠ4

ΡΟΜΠ5

ΡΟΜΠ6

 

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!