Το σχολείο συμμετείχε στο πρόγραμμα «Κουκλοπαίζουμε», το οποίο βοηθάει ποικιλοτρόπως τους μαθητές/τριες τους σχολείου μας να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες.

Γενικοί στόχοι:

 • Η αντίληψη του εαυτού, η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού και κατ’ επέκταση η έκφραση των παιδιών μέσω ενός αντικειμένου.
 • Κατάκτηση εικαστικών και χειρωνακτικών γνώσεων για την κατασκευή κούκλας και κυρίως με ανακυκλώσιμα υλικά.
 • Συγκέντρωση και εκτέλεση οδηγιών.
 • Ομαδικότητα και εκμάθηση βασικών αρχών συνεργατικότητας (π.χ σεβασμός, υπομονή, υπευθυνότητα, θετική αλληλεξάρτηση).
 • Καλλιέργεια της φαντασίας μέσα από το παιχνίδι και την ανάπτυξη δημιουργικής γραφής.
 • Εικαστική, θεατρική και μουσική έκφραση.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • Συνεργατική μάθηση.
 • Δημιουργία θετικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών και έκφραση των.
 • Δημιουργία σεναρίου και παράστασης.
 • Κατάκτηση μιας νέας γνώσης «κατασκευή κούκλας» από απλά υλικά.
 • Δημιουργική επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Συνδυασμός διάφορων τεχνών (εικαστικά, μουσική, θέατρο)
 • Αξιοποίηση της κούκλας στην μάθηση.

Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Μουσικός ΤΕ16.00 σε συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

ΚΟΥΚΛΑ1

ΚΟΥΚΛΑ2

ΚΟΥΚΛΑ3

ΚΟΥΚΛΑ4

ΚΟΥΚΛΑ6

 

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!