Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος προγράμματος: «Μικροί Μετεωρολόγοι».

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ 70 του τμήματος ΕΤ1.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές :

  • να καταστούν «μικροί μετεωρολόγοι».
  • να γνωρίσουν τα καιρικά φαινόμενα.
  • να κατανοήσουν τη λειτουργία της πυξίδας.
  • να συνδέσουν τα καιρικά φαινόμενα με τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων (π.χ. ντύσιμο ανάλογο του καιρού).
  • να κατανοήσουν την επίδραση των καιρικών φαινομένων στη ζωή μας.

Αποτελέσματα:

Μέσα στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ολοκληρώθηκε το τέταρτο πρόγραμμα με τίτλο: «Οι μικροί μετεωρολόγοι». Οι μαθητές έμαθαν να καταγράφουν καθημερινά τον καιρό και συμπληρώνουν τον πίνακα καιρού, επίσης να μετρούν τι καιρό είχε τις περισσότερες μέρες. Επιπλέον, ζωγράφισαν σε κάθε εποχή την ανάλογη εικόνα και γνώρισαν το επάγγελμα του μετεωρολόγου και τα μετεωρολογικά όργανα. Παρακολουθούσαν τη θερμοκρασία στο θερμόμετρο και αφού έκαναν μετρήσεις μέσα στην τάξη και έξω στην αυλή τις καταγραφαν σε αντίστοιχο έντυπο. Στο παρόν πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε οπτικό υλικό, εικαστικές και γραφικές δραστηριότητες. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση βίντεο σχετικών με το θέμα. Ακολούθησαν φύλλα εργασίας, συζήτηση, διαδραστικά παιχνίδια και κατασκευή θερμομέτρου και πυξίδας.

ΜΕΤ1

ΜΕΤ2

ΜΕΤ3

ΜΕΤ4

ΜΕΤ5

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!