Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Οι εποχές του έτους και το κλίμα

Τίτλος Προγράμματος«Ας γίνουμε μετεωρολόγοι».

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ71 του τμήματος ΕΤ4 σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Πληροφορικής.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές:

  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις εποχές του έτους.
  • να κατανοήσουν και να εξηγούν τη σημασία εμφάνισης των εποχών.
  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» σε σχέση με τις εποχές του έτους.
  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν επιπτώσεις στις εποχές, στο κλίμα και στον καιρό ενός τόπου.
  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ότι η επιβλαβής ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει το περιβάλλον και τις κλιματικές συνθήκες.

 Αποτελέσματα:      

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία τόσο στο βίντεο όσο και μετέπειτα στις ζωγραφιές. Στο τέλος της δραστηριότητας ήταν σε θέση να κατανοούν τις εποχές του έτους και να εξηγούν τον καιρό ανάλογα με την εποχή.

 

Ας γίνουμε μετεωρολόγοι2

Ας γίνουμε μετεωρολόγοι3

Ας γίνουμε μετεωρολόγοι4

 

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!